fhd dfdfh fd hh f

GEOM®Lab je je komplexní sada softwarových produktů pro evidenci odběrů vzorků pitných a odpadních vod a evidenci odběrných míst  v terénu s použitím tabletu nebo mobilního telefonu.

Mobilní aplikace GEOM®Lab Mobile umožňuje provádět evidenci vzorkování přímo v terénu. 

Architektura a licencování

  • na mobilním zařízení je instalován GEOM®Lab Mobile
  • primární data jsou udržována v systému LABSYSTEM
  • komunikaci a funkce rozhraní zajišťuje GEOM®Smart Server
  • licencování pro danou společnost je v režimu „bez omezení”
  • možnost integrace s technickým informačním systémem a GIS

 Použití aplikace

Primárním zdrojem dat je LABSYSTEM (LIMS - laboratorní řídící a informační systém), ve kterém jsou zakládána jak odběrná místa, tak plány vzorkování, včetně vzorků. Data LABSYSTEM jsou pomocí rozhraní předávána aplikačnímu serveru GEOM®Smart Server, který zajišťuje komunikaci s mobilním zařízením, na kterém je instalován GEOM®Lab Mobile.

V mobilním zařízení probíhá jak vlastní vyplnění atributů vzorku, tak editace údajů odběrného místa. Pořizované údaje jsou definovány podle ČSN ISO 5667.

Editace odběrného místa zahrnuje kromě popisné a fotografické dokumentace především vymezení a zakreslení odběrného místa v mapě. Další možností je také pořízení jednoduchého náčrtu odběrného místa. Součástí mapových podkladů jsou kompletní data GIS provozovaných sítí, dostupná přímo v tabletu. Navíc má vzorkař možnost vyhledat odběrné místo a nalézt  jej pomocí jednoduché navigace (směr a vzdálenost). 

 

 

 

Moje voda 

Awaiting content

Vytváříme mobilní aplikace na platformě iOS.

Mezi naše zákazníka patří VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s, Městská část Praha 22 nebo Sdružení místních samospráv ČR.

 

Awaiting content

 

 

 

GEOM®Smart je mobilní aplikace, která umožňuje práci s mapovými zdroji GIS v kombinaci s GPS v mobilních telefonech, pracujících na platformě Android. Aplikace slouží pracovníkům utilitních společností k zobrazení, lokalizaci a dohledání požadovaných prvků GIS v terénu a pořizování provozních údajů a poznámek

Profil aplikace 

GEOM®Smart přináší funkcionalitu technologie GEOM® do prostředí mobilních aplikací. Uživatel aplikace může ve svém mobilním telefonu pracovat se stejnými daty na jaká je zvyklý z webového prostředí aplikace GEOM®Viewer. Navíc má uživatel k dispozici navigační funkce.

Aplikaci je možné provozovat ve dvou režimech:

  • online - prostorová data jsou zobrazována online z aplikačního serveru
  • offline - prostorová data jsou uložena v paměti telefonu a k práci s mapou není vyžadováno internetové připojení

Oba režimy je možné kombinovat. To znamená, že i v případě OFFLINE provozu je možné zobrazení živých popisných dat. Samozřejmě pouze v případě, že má uživatel dostupné GSM připojení. Mimo základních funkcí pro práci s mapou obsahuje aplikace GEOM®Smart také funkce pro zobrazení aktuální polohy uživatele vizualizaci kompasu. Součástí aplikace jsou nástroje pro pořízení prvků, včetně jejich popisu. Takto vytvořená data je možné připojit a následně zpracovat v primárním GIS nebo navázaných provozních systémech.

Typická úloha

Je třeba najít zařízení na dálkovém přivaděči. Pracovník výjezdové čety si nakopíruje data do mobilního zařízení. Pomocí vestavěné navigace se dopraví k danému místu. V každém okamžiku má danou svoji polohu vůči mapě v mobilním zařízení. Pracovník na mapě najde požadované zařízení a označí jej. Vestavěné funkce jej dovedou na požadované místo. Po provedení prospekce zařízení může provést zákres bodu a doplnit popisné údaje opatřené multimediálními přílohami ve formě fotografií, video nahrávek nebo záznamů z diktafonu. V případě dostupnosti GSM signálu má pracovník ONLINE dostupná popisná data GIS. Pomocí jednoduché konfigurace je možné získávat i další data, vztažená k dané souřadnici, například údaje z řídícího systému SCADA.

Jaká má aplikace omezení?

Řešení je levné, protože využívá cenově dostupná mobilní zařízení s vestavěnou nebo externí jednotkou GPS. Tyto přístroje mají omezenou přesnost, která je závislá nejen na viditelnosti a konfiguraci satelitů, ale na míře odrazů signálu, například v zastavěném území. Díky dostupnosti široké škály podkladových map a především kompletních map provozovaných sítí je identifikace zařízení snadná i bez použití GPS s měřickou přesností.  

Proč si pořídit mobilní aplikaci pořídit?

Aplikace GEOM®Smart bez nutnosti vysokých investic rozšíří možnosti běžného mobilního telefonu o možnost pracovat s gisovými a provozními daty přímo v terénu v kombinaci s prací s GPS a funkcemi pro navigaci.

 

 

GEOM®Util Mobile tvoří stále se rozvíjející sadu mobilních aplikací pro podporu údržby inženýrských sítí, prováděnou pracovníky v terénu. Samozřejmostí je volitelná práce s mapovými zdroji GIS v kombinaci s GPS.

Profil aplikací 

GEOM®Util Mobile přinášejí funkcionalitu technologie GEOM® do prostředí mobilních aplikací. Uživatel pomocí mobilním telefonu nebo tabletu prohlíží, pořizuje nebo edituje provozní data jednotlivých agend. Samozřejmostí je práce s veškerou hardwarovou výbavou mobilního zařízení. Aplikace využívají senzor GPS, kameru, mikrofon i kompas.

Pokud je zařízení vybaveno čtečkou čárových nebo QR kódů, využívá ji pracovník pro identifikaci zařízení, na kterém provádí údržbu nebo odstranění poruchy.

Aplikace je možné provozovat ve dvou režimech:

  • online - prostorová data jsou zobrazována online z aplikačního serveru
  • offline - prostorová data jsou uložena v paměti telefonu a synchronizace probíhá v okamžiku, kdy je dostupné internetové připojení

Příklady agend

Kromě základní evidence poruch a závad jsou součástí mobilního systému evidence činností plánované a preventivní údržby, včetně vykazování lidských zdrojů v rámci fondu pracovní doby.

Proč si pořídit mobilní aplikaci?

Aplikace GEOM®Smart bez nutnosti vysokých investic rozšíří možnosti běžného mobilního telefonu o možnost pracovat s gisovými a provozními daty přímo v terénu v kombinaci s prací s GPS a funkcemi pro navigaci.