Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Dodávka a provoz řešení GIS, postaveného na produktech ArcGIS firmy ESRI s naším aplikačním rozšířením desktopového klienta GEOM®Water. Webová část GIS a technické moduly (kamerové prohlídky, evidence čištění) jsou postaveny na našich webových aplikacích řady GEOM®

Dodávka a provoz mobilního GIS, postaveného na našich produktech řady GEOM®.

Zapojení do systému pro elektronické vyjádření k existenci sítí VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Dodávka GEOM®Lab (evidence laboratorních odběrů).

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Dodávka a provoz webového řešení TIS, postaveného na našich produktech řady GEOM®, včetně evidence poruch a havárií GEOM®Fault

Dodávka a provoz mobilního TIS, postaveného na našich produktech řady GEOM®.

Součástí řešení jsou webové a mobilní aplikace pro správu a údržbu provozovaných sítí a zařízení (kamerové prohlídky, čištění, propadliny, atd).

Dodávka GEOM®Lab (evidence laboratorních odběrů).

 ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Subdodávka migrace dat GIS pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Subdodávka aplikačních rozšíření ArcGIS for Desktop v rámci projektu NOKOGI pro Pražská plynárenská, a.s

Ústav archeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Dodávka aplikace GEOM®Folder (DMS systém s propojením do GIS).

Implementace nového GIS řešení, postaveného na produktech ArcGIS a GEOM®.

 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Dodávka a provoz řešení GIS, postaveného na produktech ArcGIS firmy ESRI s naším aplikačním rozšířením desktopového klienta GEOM®Water. Webová část GIS a technické moduly  jsou postaveny na našich webových aplikacích řady GEOM®Dodávka GEOM®Fault (evidence poruch a havárií).

Dodávka a provoz mobilního GIS, postaveného na našich produktech řady GEOM®.

Zapojení do systému pro elektronické vyjádření k existenci sítí VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.

Dodávka a provoz řešení GIS, postaveného na produktech ArcGIS firmy ESRI s naším aplikačním rozšířením desktopového klienta GEOM®Water. Webová část GIS a technické moduly (kamerové prohlídky, jsou postaveny na našich webových aplikacích řady GEOM®

Dodávka a provoz mobilního TIS, postaveného na našich produktech řady GEOM®. Součástí mobilního řešení jsou agendy pro preventivní údržbu.

Zapojení do systému pro elektronické vyjádření k existenci sítí VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Dodávka GEOM®Lab (evidence laboratorních odběrů).

 1.SčV, a.s.

Dodávka a provoz řešení GIS, postaveného na produktech ArcGIS firmy ESRI s naším aplikačním rozšířením desktopového klienta GEOM®Water. Webová část GIS je postavena na našich webových aplikacích řady GEOM®

Zapojení do systému pro elektronické vyjádření k existenci sítí VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

 Želivská provozní a.s.

Dodávka a provoz řešení webového GIS, postaveného na našich webových aplikacích řady GEOM®

Indra Czech Republic, s.r.o.

Subdodávka migrace dat TIS (GIS a PTIS) pro ČEZ, a.s. Subdodávka zahrnuje migraci ze systémů LIDS (lokalita Severní Čechy a Severní Morava) a TOMS (Severní Morava).

 S.G. CZ, spol. s r.o.

Definice, dodávka, konfigurace a správa firemní infrastruktury.

 CCI Czech Republic, s.r.o.

Vytváření reportů pro plánování a řízení výroby. Vytváření aplikací pro controlling a plánování výroby.

 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha)

Porušení protipovodňových opatření hlavního města Prahy - prohlížeč offline dat rizik porušení protipovodňových opatření.