Nabízíme komplexní řešení pro utilitní společnosti, které podporuje provoz a údržbu infrastruktury pro výrobu a distribuci vody, plynu, tepla a elektrické energie. Jádrem systému je databáze provozovaných prvků, v ideálním případě evidodaných v GIS. S těmito prvky pracují jednotlivé agendy, podporující provoz a údržbu sítí. Systém je dostupný jak klasicky prostřednictvím desktopového nebo webového klienta, tak prostřednitvím mobilních zařízení. 

Mobillní a webové aplikace řady GEOM® tvoří stále se rozvíjející sadu nástrojů pro efektivní provoz a údržbu inženýrských sítí a provozních areálů. Aplikace je možné používat bez prostorových dat, využití plně integrovaného GIS výrazně zefektivňuje práci uživatelům našich řešení.


Moderní webový GIS

Doba instalací je pryč. Vyzkoušejte náš GEOM®Editor a spravujte Vaše data v prostředí webového prohlížeče.

Součástí systému je plná funkčnost pořizování a editace popisných i prostorových dat.

Pomocí aplikace GEOM®Editor můžete spravovat data inženýrských sítí, Vaší obce nebo průmyslového areálu.

GEOM®Editor můžete provozovat samostatně. Nebo jej zvolíte jako základ Vašeho komplexního technického systému.

 Moduly pro evidenci havárií a údržby

Nestačí pouhá evidence inženýrských sítí, nebo majetku?

Rozšiřte si svůj systém o další moduly řady GEOM®Utilpro evidenci a řešení řešení poruch a havárií, preventivní a plánované údržby.

A to v prostředí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace.

Systém je vhodný i pro inženýrských správce sítí, správu obcí nebo pro použití v průmyslových areálech.

 

 


Moduly pro evidenci havárií a údržby v mobilním zařízení

Nestačí pouhá evidence inženýrských sítí, nebo majetku?

Rozšiřte si svůj systém o další moduly řady GEOM®Util Mobile pro evidenci a řešení řešení poruch a havárií, preventivní a plánované údržby.

A to v prostředí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace.

Systém je vhodný i pro inženýrských správce sítí, správu obcí nebo pro použití v průmyslových areálech.

 

 


Desktopový klient pro správce sítí

Aplikační rozšíření GEOM®Water je desktopová aplikace, která doplňuje a rozšiřuje funkčnost aplikace ArcGIS Desktop o nástroje pro efektivní pořizování, editaci a správu popisných a prostorových dat. GEOM®Water výrazně zlepšuje pořizování dat v prostředí ArcGIS Desktop. 

 

 


Žádost o vyjádření

Komplexní systém pro příjem a zpracování žádostí o vyjádření k existenci sítí a žádostí o výdej dat.

Rozšiřte komunikace se zákazníky o moderní portál při příjem žádostí a jejich vyřízení.