Základním modulem je evidence poruch a havárií GEOM®Fault, který slouží ke zpracování kompletního procesu poruchy nebo havárie od nahlášení, přes řešení události a rezervace prostředků až po vykázání dokončené práce do finančních a personálních systémů.

Součástí řešení je také robustní systém vytváření reportů, sloužící ke generování výstupů pro dotčené organizace nebo úřady.

Součástí řešení jsou moduly pro řízení a vykazování preventivní a plánované údržby. A to jak pro činnosti na síti, tak v rámci technologických celků a areálů.

Jednotlivé agendy jsou dostupné také v mobilním telefonu nebo tabletu prohlíží, kde je s výhodou využívána veškerá hardwarová výbava mobilního zařízení. Aplikace využívají senzor GPS, kameru, mikrofon i kompas.