• automatické vyjádření k existenci sítí
  • využití dat RUIAN
  • jednoduché webové rozhraní
  • průběžné informování žadatele o stavu jeho žádosti
  • využití GIS pro interní zpracování výstupů k žádosti

Aplikace Žádost o vyjádření slouží ke komunikace zákazníků s vodárenskými společnostmi. Aplikace se skládá ze dvou základních částí:

Zákaznické aplikace pro podání žádosti. Aplikace slouží k identifikaci a ověření žadatele, zápisu jeho požadavku na provozovatele sítí, upozornění žadatele na možnost stáhnout si požadované výstupy a k vlastnímu stažení výstupů.

Vnitrofiremní aplikace pro zpracování žádosti. Aplikace slouží ke zpracování žádosti, přípravu a vypublikování výstupů pro žadatele. Na základě typů žádosti probíhá zpracování v různých režimech, od plně automatického vyjádření k existenci provozovaných sítí v zájmové území až po složité pracovní postupy, zahrnující přípravu dat, vyjádření právníků, projektantů a dalších zodpovědných pracovníků utilitní společnosti.

Vnitrofiremní aplikace přirozeně využívá GIS jak zdroj informací o existenci sítí nebo pro přípravu dat k výdeji.

Součástí aplikace je sada rozhraní na zákaznické systémy, ve kterých aplikace automaticky eviduje jednotlivé kroky procesu komunikace se zákazníkem, případně ekonomické systémy při zpracování žádostí, jejichž výstupy jsou zpoplatněny.

Aplikaci je možné využívat ve spojení s různými GIS, s nimiž komunikace pomocí standardizovaných WMS a WFS služeb.

Profil aplikací 

Zákaznická aplikace může být jednoduše integrováno do webového portálu utilitní společnosti.