• data jsou umístěna v datovém centru v Brně
  • servery mají zajištěn provoz 24 hodin denně.
  • sám rozpozná, kde se uživatel právě nachází a předkládá místně a tematicky vhodné informace
  • poskytuje informace o turistických atraktivitách v textové, obrazové a především v hlasové podobě 
  • je poskytován ve více jazykových variantách

GEOM®Lite pro obecní a městské úřady umožňuje práci s mapovými zdroji v moderním interaktivním mapovém portálu. Uživateli se mohou stát jak úřady, tak i všichni obyvatelé měst a obcí. S webovým GIS se obce stanou informovanějšími, uspořádanějšími a perspektivnějšími. Vlastní služba je poskytována bezplatně, formou měsíčního paušálu je hrazen pouze hosting úložiště, jehož cena je v oblasti geoinformací nejnižší na trhu. 

Profil aplikací 

GEOM®Lite vypadá hezky, jednoduše se ovládá, hodně toho umí, v praxi je účelný a maximálně využitelný. Jako každý webový GIS, tak i GEOM®Lite, pracuje s mapovým oknem, ve kterém jsou zobrazeny mapy. Tyto mapy jsou  spravovány v podobě vrstev, které je možné zapínat a vypínat. Na rozdíl od konkurenčních webových GIS si může provádět úřad správu vrstev velmi jednoduše sám. GEOM®Lite je napojen na ČUZK a základní registry. GIS neslouží pouze k prohlížení map, ale má rozšířené množství v praxi využitelných nástrojů: místní vyhledávání, připojení vlastní vrstvy, kreslení a vložení poznámek, nahlížení na katastr nemovitostí, měření, generování odkazů na mapu atd.

Uložení dat

Data jsou umístěna v bezpečí na serverech GISIT v profesionálním datacentru v Brně. Servery mají zajištěn provoz 24 hodin denně.

Příklady využití

Příprava na zasedání a rady

Představte si přípravu na zasedání rady nebo zastupitelstva. Třeba jednání o pronájmu pozemku. Příprava může vypadat takto: Otevřete si internetový prohlížeč s novým GIS obce. Pomocí online vrstvy ČUZK (katastrální mapa) se lokalizujete na projednávanou parcelu. Nad parcelou provedete zákres polygonu, vložíte poznámku pro kolegy a zašlete jim emailem odkaz na dané místo v mapě (říkáme tomu záložka). Vašim kolegům se po kliknutí na zaslaný odkaz otevře mapa, lokalizovaná a zvětšená na projednávané území.

Evidence pro obce

Volba rozšiřující služby GEOM®Lite Edit umožní pracovníkům Vašeho úřadu do mapy jednoduše zakreslovat body, prezentující například prvky obecního mobiliáře: lavičky, odpadkové koše atd. Zákres prvků do mapy, včetně popisných údajů, je jednoduchý a zvládne jej každý uživatel, který pracuje s internetem.

Zapojení občana do správy obce

Kromě hezké interaktivní mapy obce přináší nový GIS také možnost občany aktivně zapojit do správy obce. Občanům mohou být k dispozici nástroje pro zákres a hlášení závad, námětů a stížností. Je to jednoduché. Občan si spustí webový GIS obce, lokalizuje se na požadované místo, např. na lampu na ulici, přidá značku hlášení a popis problému - „Nesvítí, opravit“. V případě, že do formuláře zadá svůj telefon nebo email, může jej obec informovat o odstranění závady. Takto lze řešit nevysypané koše, vyvrácené dopravní značky, neprotažené ulice a další typy hlášení a stížností.