GEOM®Util Mobile tvoří stále se rozvíjející sadu mobilních aplikací pro podporu údržby inženýrských sítí, prováděnou pracovníky v terénu. Samozřejmostí je volitelná práce s mapovými zdroji GIS v kombinaci s GPS.

Profil aplikací 

GEOM®Util Mobile přinášejí funkcionalitu technologie GEOM® do prostředí mobilních aplikací. Uživatel pomocí mobilním telefonu nebo tabletu prohlíží, pořizuje nebo edituje provozní data jednotlivých agend. Samozřejmostí je práce s veškerou hardwarovou výbavou mobilního zařízení. Aplikace využívají senzor GPS, kameru, mikrofon i kompas.

Pokud je zařízení vybaveno čtečkou čárových nebo QR kódů, využívá ji pracovník pro identifikaci zařízení, na kterém provádí údržbu nebo odstranění poruchy.

Aplikace je možné provozovat ve dvou režimech:

  • online - prostorová data jsou zobrazována online z aplikačního serveru
  • offline - prostorová data jsou uložena v paměti telefonu a synchronizace probíhá v okamžiku, kdy je dostupné internetové připojení

Příklady agend

Kromě základní evidence poruch a závad jsou součástí mobilního systému evidence činností plánované a preventivní údržby, včetně vykazování lidských zdrojů v rámci fondu pracovní doby.

Proč si pořídit mobilní aplikaci?

Aplikace GEOM®Smart bez nutnosti vysokých investic rozšíří možnosti běžného mobilního telefonu o možnost pracovat s gisovými a provozními daty přímo v terénu v kombinaci s prací s GPS a funkcemi pro navigaci.