GEOM®Lab je je komplexní sada softwarových produktů pro evidenci odběrů vzorků pitných a odpadních vod a evidenci odběrných míst  v terénu s použitím tabletu nebo mobilního telefonu.

Mobilní aplikace GEOM®Lab Mobile umožňuje provádět evidenci vzorkování přímo v terénu. 

Architektura a licencování

  • na mobilním zařízení je instalován GEOM®Lab Mobile
  • primární data jsou udržována v systému LABSYSTEM
  • komunikaci a funkce rozhraní zajišťuje GEOM®Smart Server
  • licencování pro danou společnost je v režimu „bez omezení”
  • možnost integrace s technickým informačním systémem a GIS

 Použití aplikace

Primárním zdrojem dat je LABSYSTEM (LIMS - laboratorní řídící a informační systém), ve kterém jsou zakládána jak odběrná místa, tak plány vzorkování, včetně vzorků. Data LABSYSTEM jsou pomocí rozhraní předávána aplikačnímu serveru GEOM®Smart Server, který zajišťuje komunikaci s mobilním zařízením, na kterém je instalován GEOM®Lab Mobile.

V mobilním zařízení probíhá jak vlastní vyplnění atributů vzorku, tak editace údajů odběrného místa. Pořizované údaje jsou definovány podle ČSN ISO 5667.

Editace odběrného místa zahrnuje kromě popisné a fotografické dokumentace především vymezení a zakreslení odběrného místa v mapě. Další možností je také pořízení jednoduchého náčrtu odběrného místa. Součástí mapových podkladů jsou kompletní data GIS provozovaných sítí, dostupná přímo v tabletu. Navíc má vzorkař možnost vyhledat odběrné místo a nalézt  jej pomocí jednoduché navigace (směr a vzdálenost).