Webový GIS společnosti GISIT tvoří samostatně licencované komponenty, pokrývající jednotlivé oblasti funkčnosti, například mapové okno, práci s popisnými daty nebo možnost editace grafických a popisných dat.

Výhodou samostatného licencování je možnost budovat informační systém postupně, bez vysokých počátečních nákladů a pouze s funkcemi, které zákazník opravdu využije. Komponenty jsou distribuovány pod registrovanou obchodní značkou GEOM®.

V závislosti na sadě zakoupených komponent má zákazník možnost využít nabízené produkty pro širokou škálu uživatelských úloh, počínaje začleněním jednoduché mapy do provozovaných aplikací, přes výkonnou webovou prohlížečku až po plnohodnotný webový GIS.

Komponenty řady GEOM® tvoří také základ nabízených provozně-technických systémů.

Dále je možné využít sadu komponent pro připojení datových zdrojů (ESRI, LIDS, BENTLEY): 

  • LDS_Connector 6 - připojení k projektu LIDS V6.
  • LDS_Connector 7 - připojení k projektu LIDS V7.
  • B-Connector 7 - připojení k MicroStation v7 (Bentley)
  • B-Connector 8 - připojení k MicroStation v8 (Bentley)
  • SDE_Connector - připojení k SDE (ESRI)