Programujeme aplikační rozšíření pro ArcGIS for Desktop.

Provádíme vývoj aplikací nad různými verzemi klienta (ArcReader, ArcView). Vývoj probíhá pomocí komponent ESRI ArcObjects v prostředí .NET a za pomocí programovacího jazyku C#.

Provádíme také migraci projektů napsaných ve VisualBasicu 6.0 a nižších (ArcMap 9.3. a starších) do prostředí ArcGIS 10.

GEOM®Water a GEOM®Util

Aplikační rozšíření GEOM®Water doplňuje a rozšiřuje funkčnost aplikace ArcGIS for Desktop (ArcMap) o nástroje pro efektivní pořizování, editaci a správu popisných a prostorových dat.

GEOM®Water výrazně zlepšuje pořizování dat v prostředí ArcGIS for Desktop. Díky vylepšeným funkcím pro výběry vrstev, definování prvků pro přichytávání a především metadaty řízeným ikonovým menu s pořizovacími nástroji pro jednotlivé třídy prvků se efektivita práce operátora GIS blíží úrovni pořizování dat v prostředí CAD. Součástí přehledného okna, zahrnujícího ikonové menu s nástroji pro zakreslení prvků GIS, jsou formuláře formulář pro pořízení základních popisných atributů. Aplikace GEOM®Water zahrnuje také robustní nástroje pro definici přístupových práv. K dalším důležitým funkcím aplikace GEOM®Water patří například nástroje pro sledování změn, dávkové plnění atributu apod.

Řešení pro ArcReader 

Dodáváme také aplikace, využívající pro zobrazení dat ArcReader.