Vytváříme aplikace pro Android, iOS i Windows Mobile

Kromě mobilních produktů řady GEOM pro podniky zabývající se správou inženýrských sítí, průmyslových areálů a evidencí majetku, vyvíjíme také mobilní řešení pro města, obce. A samozřejmě umíme vytvořit i řešení podle přání zákazníka. Součástí našich mobilních je také webové část pro správu obsahu Vaši mobilní aplikace.


Mobilní GIS

GEOM®Smart  je mobilní aplikace, která umožňuje práci s mapovými zdroji GIS v kombinaci s GPS v mobilních telefonech, pracujících na platformě Android.

Aplikace slouží pracovníkům utilitních společností k zobrazení, lokalizaci a dohledání požadovaných prvků GIS v terénu a pořizování provozních údajů a poznámek systému je webový GIS s plnou funkčností pořizování a editace popisných i prostorových dat.

 

 


Mobilní údržba a provoz inženýrských sítí

Mobilní aplikace řady GEOM®Util Mobile  tvoří rozšiřující se sada modulů pro plánování a evidenci činností, souvisejících se správou inženýrských sítí.

V terénu můžete evidovat poruchy, propadliny, údaje o čištění sítí, vést evidenci požárních hydrantů nebo provádět inventury.

 

 


Mobilní aplikace pro laboratorní vzorkování 

GEOM®Lab Mobile  je mobilní aplikace, která umožňuje práci s mapovými zdroji GIS v kombinaci s GPS v mobilních telefonech, pracujících na platformě Android. Aplikace slouží pracovníkům utilitních společností k zobrazení, lokalizaci a dohledání požadovaných prvků GIS v terénu a pořizování provozních údajů a poznámek systému je webový GIS s plnou funkčností pořizování a editace popisných i prostorových dat.

 

 


Města a obce

Naše nabídka pro města a obce zahrnuje mobilní aplikace určené jak pro oboustrannou komunikaci úřadu s občany nebo návštěvníky z řad turistů.