Společnost GISIT vznikla 3. května 2006 v Brně, jako společnost s ručením omezeným. Cílem společnosti je poskytovat komplexní služby v oblasti IT pro komerční i vědeckou sféru.

Společnost se zaměřuje na vývoj a nasazení informačních systému, konzultace v oblasti informačních technologií a dodávky kompletní firemní IT (informační technologie) infrastruktury.

Součástí naší práce je zpracování a prezentaci prostorových dat ve webových a mobilních technologiích. Odtud zkratka GIS (geografický informační systém) v názvu naší společnosti.

Kromě webového klienta GIS (dodávaného se sadou volitelných komponent, včetně nástrojů pro pořizování prostorových dat v prostředí internetového prohlížeče) nabízíme výkonnou webovou aplikaci pro správu dokumentů (DMS - document management system) - GEOFolder. S použitím našich komponent (GISIT spatial) provádíme také vývoj aplikací na klíč, podle požadavků zákazníka.

V oblasti konzultací se zaměřujeme jak na konzultace technické, zahrnující mimo jiné i kompletní návrh a dimenzování firemní infrastruktury, tak konzultace manažerské, zahrnující jak oblast vedení vývojových a implementačních projektů, tak nezávislé vyhodnocení nabídek, případně nezávislé konzultace při vytváření poptávek.

Naše dodávky IT infrastruktury začínají důkladnou analýzou potřeb zákazníka. Následuje dimenzování a návrh infrastruktury, vlastní dodávka hardware a software. Zákazníkům nabízíme i komplexní správu dodané infrastruktury, zahrnující jak vzdálenou správu, tak plánované i urgentní výjezdy.

Základním pravidlem naší práce je maximální kvalita produktů a služeb, spojená s respektem k zákazníkovi. Na tvrdém trhu IT technologií, kde se pomalu vytrácí pokora k zákazníkovi - uživateli, se chceme prosadit poskytováním moderních produktů a profesionálních služeb, navíc s minimem režijních činností.